Hotline :0916510289

Phụ Kiện Trang Trí Cây Thông Noel

50%

Hoa tuyết bằng nhựa

5,000 VNĐ

50%

Hoa tuyết bằng xốp

25,000 VNĐ

50%

Chùm rượu treo cây (túi 6 chùm)

15,000 VNĐ

50%

Đèn LED trang trí cây thông Noel

25,000 VNĐ

50%

Hộp quà nhỏ treo cây

25,000 VNĐ

50%

Bông phủ dưới gốc cây thông

25,000 VNĐ

50%

Châu bóng treo cây (6 quả)

30,000 VNĐ

50%

Người tuyết nhỏ trên cây

5,000 VNĐ

50%

Kẹo trên cây thông Noel

8,000 VNĐ

50%

Hộp quà Noel dưới gốc cây

20,000 VNĐ